Nyheter 2016

 

2016-12-01

Lantmäteriförrättning 11 januari 2017

Lantmäteriet har kallat fastighetsägarana på Kron- Bark- Stam och Stubbstigen till sammanträde 11 januari 2017. Kopia på kallelsen finner du här.

För ytterliggare bakgrund till sammanträdet klicka här.

 

2016-10-20

Parkering på Övre Grankottevägen

Parkeringen på Övre Grankottevägen är endast avsedd för boende på Grankottevägen 15, 19-47, 22-48 samt deras gäster. Styrelsen vill uppmana andra att respektera detta.

 

2016-10-05

Ny Facebookgrupp för Rudboda

Äntligen har vi fått en Facebookgrupp för oss Rudbodabor: ”Vi som bor i Rudboda”. Här kan vi läsa och skriva om vad som sker i Rudboda. Styrelsen kommer supporta sidan genom att lägga ut information runt det som sker i Samfälligheten. Gruppen är öppen och administreras av Patrik Svensson, Grankottevägen 27.

Gå in och bli medlem!

 

2016-09-21

Avbrott i värmeleveransen

Som tidigare meddelats kommer värmeväxlaren i värmecentralen att bytas ut. Med anledning av detta kommer ett avbrott i värmeleveransen att ske onsdag den 28/9 mellan kl 08.30 – 15.00.

 

2016-09-21

Felaktig septemberfaktura

De medlemmar som har e-faktura har fått en felaktig septemberfaktura uppladdad i sitt banksystem. Fakturan är densamma som augustifakturan. Däremot är beloppet som visas för betalning korrekt. En faktura som specificerar det korrekta beloppet kommer att skickas från Föreningshuset med post inom de närmaste dagarna.

 

2016-08-23

50-årsfirande

I år är det 50 år sedan första etappen av området byggdes. Detta firade ett antal av Stamstigens nuvarande och tidigare boende lördagen den 20/8. Mer om detta finns här.

 

2016-08-22

Värmeväxlarbyte

Styrelsen har beslutat att uppdra åt Fortum att genomföra ett utbyte av väremväxlare och reglerutrustning i Samfällighetens värmecentral. Information om bytet har skickats med brev till samtliga fastighetsägare. Kopia på information finns här.

 

2016-06-07

Ny adress till Samfälligheten

Samfälligheten byter utdelningsadress till:

Grankottevägen 17, 181 47  Lidingö.

Bytet innebär en engångskostnad för brevlåda, adressändring (inklusive eftersändning) mm som är något lägre än vad vi betalat årligen för postboxen.

Dessutom är innebär det att brevlådan finns inom gångavstånd och inte 6 km bilfärd fram och tillbaka för att tömma postboxen.

 

2016-04-22

Protokoll årsstämma

Protokoll från årsstämman finns nu upplagd på hemsidan under Arkiv. Klicka här.

 

2016-04-07

Faktureringsavgift på pappersfaktura

I enlighet med stämmobeslut 2015 införs faktureringsavgift på 15:- för pappersfaktura. Avgiften täcker kostnaderna för kopiering, kurvert, porto och hantering av utsändning av pappersfakturorna.

E-fakturor har inte dessa kostnader och har därför inte denna avgift. Idag har drygt 43 % av medlemmarna valt E-faktura.

Om du vill anmäla dig till E-faktura gör så här:

Leta rätt på sidorna för anmälning till e-faktura hos den Internet-bank där du är kund.

På anmälningssidorna:

  1. Sök upp Rudboda Västra Samfällighetsförening
  2. Välj Rudboda Västra Samfällighetsförening
  3. Mata in Medlemsnummer (finns på alla fakturor) och sänd iväg anmälan.

Det kan tänkas att det räcker att söka på Rudboda för flera banker, det räcker t ex på SEB.

 

2016-03-04

Resultat El-bils enkät

Resultatet av el-bils enkäten kan du se här. Styrelsen avser inte att ta några initiativ för att på kort sikt förändra el-installationen i garagen. Däremot kommer styrelsen att fortsatt bevaka marknadsutvecklingen för olika typer av supermiljöbilar. Frågeställningen kommer också att tas upp på årsmötet i april.

 

2016-01-20

Grafik värmestatistik - gatu-/kvartersvis

En grafisk presentation av värmeförbrukningen åren 2013-2015 finns nu tillgänglig på hemsidan under Arkiv. Grafiken ger en utmärkt möjlighet att följa utveckling av värmeförbrukningen för den egna fastigheten under de senaste tre åren, samt att jämföra förbrukningen med andra fastigheter på samma gata/kvarter. För direktlänk klicka här.

 

2016-01-19

El-bils enkäten

Styrelsen vill påminna om att el-bilsenkäten, som skickades ut i samband med motionsinbjudan, skall var Samfällighetens ordförande tillhanda senast söndag 24 januari.

 

2016-01-18

Nya faktureringsrutiner

Från och med 2016 införs månadsvis fakturering av Samfällighetens avgifter. Fakturan som skickas ut i januari innehåller endast medlemsavgift, avgift till underhållsfond och preliminära avgifter för el och kabel-TV. Från och med februarifakturan ingår också avgiften för värme baserad på förbrukning föregående månad. För ytterligare information om de nya faktureringsrutinerna klicka här.

 

2016-01-13

Värmeförbrukning 2015

Värmeförbrukningen för 2015 för alla fastigheter finns nu upplagd under Arkiv. För direktlänk klicka här.