Översikt av anläggningen - Lidingö GA 10

 

Gemensamhetsanläggningen för Västra Rudboda Samfällighet fastställdes genom beslut av Lantmäterimyndigheten i Stockholms år 1970. Den består av 137 fastigheter och varje fastighet äger en del av gemsamhetsanläggningen, dvs 1/137-del. Anläggningens läge och beskrivning finns här, 

Styrelsen förvaltar gemensamhetsanläggningen åt medlemmarna. En viktigt del i denna förvaltning är att tillse att det finns en underhållsfond. En underhållsplan finns framtagen som säkerställer att gemensamhetsanläggningen förvaltas över tiden genom lämpliga underhållsåtgärder.

Gemsamhetsanläggningen består av:

Värmesystemet

Garage och parkeringsplatser

KabelTV-anläggningen