Beskrivning av samfällighetsföreningen

Samfälligheten omfattar 137 medlemmar i lika många bostadsfastigheter. Det är de lagfarna ägarna som är medlemmar i föreningen och röstberättigade vid stämman även om de inte bor i vårt område.

Enligt föreningens stadgar och enligt lagen om förvaltning av samfälligheter ansvarar styrelsen för förvaltningen av föreningens gemensamma fasta egendom som garage och parkeringsplatser, fjärrvärmekammare samt ledningar och kulvertar för vatten, värme och avlopp. Till gemensamhetsanläggningen hör också distributionsnätet för TV/IT (kabel på vindarna m.m.) och undercentralen för fjärrvärme belägen i fjärrvärmekammaren. Här kan du ladda ner beskrivningen av gemensamhetsanläggningen Lidingö GA 10.

Styrelsen ansvarar även för förvaltningen av de sopkärlsskåp som finns för avfallshanteringen för boenden på Kronstigen, Barkstigen, Stamstigen och Stubbstigen. Här kan du ladda ner beskrivningen av gemensamhetsanläggningen Lidingö GA 40 för dessa sopkärlskåp.

Föreningen är enligt lag skyldig att avsätta medel i en underhållsfond. Underhållsfonden redovisas i bokslutet.