Laddning av El-bilar i Samfällighetens garage

Innan en medlem överväger att skaffa en elbil är det viktigt att medlemmen kontaktar styrelsen för att rådgöra om laddning överhuvudtaget är möjlig i samfällighetens garage.

Elinstallationerna i garagen inte är dimensionerade för laddning av elbilar. Någon enstaka elbil kan fungera, men redan vid två kan det vara för många.

Elinstallationerna i samfällighetens kallgarage är enligt anläggningsbeslutet avsedda för motorvärmare och anläggningsbeslutet anger även att elkostnaden för detta skall delas lika. Avsteg från likadelningsregeln har införts för laddning av elbil, eftersom detta är ett avsteg från vad samfällighetens elinstallationer i kallgaragen är avsedda för.

Om det rör sig om tjänste- eller förmånsbil kan det krävas att laddmöjlighet tillhandahålls av arbetsgivaren eftersom samfälligheten inte kan garantera att laddmöjlighet går att åstadkomma i samfällighetens garage.

Beslut vid årsmötet april 2019

Vid årsmötet den 24/4 2019 beslutades att uppdra åt styrelsen att utreda lösningar för laddning av elbilar i föreningens garage:

  • upphandla ramavtal och förbereda för installation av laddboxar. Tanken med ramavtal är att medlemmar med behov av el-bilsladdning utnyttjar avtalet för inköp och installation av laddbox. Medlemmen betalar alltså laddboxen (kostnad mellan 15,000:- och 20,000:-) och det förblir medlemmens/fastighetens egendom.
  • avsluta all laddning via Schuko-uttag och kräva att godkända laddboxar används för laddning av elbilar i samfällighetsföreningens garage.
  • utforma faktureringsrutiner så att alla extra kostnader (fasta och rörliga) för laddning av el-bil faktureras medlemmen som utnyttjar tjänsten.

Intresseanmälan el-bilsladdning

I oktober 2019 skickade styrelsen ut en icke bindande intresseanmälan till samtliga medlemmar där behovet av laddboxar de närmaste 6 – 9 månaderna efterfrågades. Resultatet av den icke bindande intresseanmälan blev:

  • Samtliga 6 medlemmar som idag laddar sin el-bil i något garage, avser att fortsätta även de närmaste 6 – 9 månaderna
  • Ytterligare 18 medlemmar är intresserade av att börja ladda el-bil i något garage inom de närmaste 6 – 9 månaderna.

Styrelsen är i kontaktat med ett antal leverantörer för att erhålla offerter på laddboxar och erforderliga el-installationsarbeten. Kontakter tas också med Naturvårdsverket som numera har infört investeringsstöd för både Samfälligheter och privatpersoner vid införande av laddplatser för el-bilsladdning.