Trafikregler

 

Vårt område söder om Norra Kungsvägen omfattas av lokala trafikregler, vilket anges med zonskylt vid infarten på Grankottevägen. På Norra Kungsvägen genom vårt område är hastighetsgränsen 40 km/h. I övrigt i området gäller högst 30 km/h men även det kan vara en för hög hastighet med tanke på lekande barn och gående, i synnerhet på det gator som saknar gångbana.

Parkering får endast ske i garage och på markerade platser. Vid planeringen av vårt område räknade man med två bilplatser per fastighet. De som har kallgarage har sin andra plats framför garaget eller i anslutning till dessa. De som har varmgarage har sin andra plats på parkeringsplatsen vid Grankottevägen. Parkering på gatumark får endast ske för lastning och lossning, 30 min, samt i samband med in- och utflyttning.

Observera att det inte är tillåtet att använda Barkstigen, Kronstigen, Stamstigen och Stubbstigen för genomfart med motorfordon. Parkering på privat tomtmark, som sker i enstaka fall, är inte i överensstämmelse med tänkt trafikföring inom området. Detta ger upphov till en icke önskvärd trafik.

Mopedtrafik är inte tillåten på gångvägen mot Rudboda centrum.

 

 Tillbaka