Anläggningen för sopkärlsskåp - Lidingö GA 40 

De 47 fastigheterna inom föreningen med adresser vid Barkstigen, Kronstigen, Stamstigen och Stubbstigen har en egen gemensamhetsanläggning - Lidingö GA 40 för avfallshantering.

Anläggningsbeslutet Lidingö GA 40 togs vid förrättning 2017-01-11, det vann laga kraft 2017-02-08 och fördes in i fastighetsregistret 2017-02-16.