Nyheter 2012

Här hittar du information som rörde föreningen under 2012


Lidingö stads dåliga snöröjning 2012-12-07

Obefintlig snöröjning på Kron-, Bark-, Stam- och Stubbstigarna samt att vallen på Ekkronevägen ligger för långt från kantstenen anmält till Lidingö stads entreprenör PEAB strax efter kl 08h00. /Ordföranden.


2012-12-03
 

Hemsidan uppdaterad

Samfällighetens hemsida har uppdaterats med ny design och mer utförlig information om bland annat vårt värmesystem. 
/Webbansvarig


2012-11-21

Ny medlem i valberedningen
Styrelsen beslutade att på senaste styrelsemötet välja Per Holvid, Stubbstigen 10 till ny medlem i valberedningen. Paul Harrison på Grankottevägen 34 övertar ansvaret som sammankallande i valberedningen efter att det Andreas Benetter har flyttat från föreningen. 
/Styrelsen


2012-10-08

Värmesystemet reparerat

Reglerutrustningen för cirkulationspumparna har nu bytts ut och vi har nu normalvärmetillförsel i fjärrvärmesystemet. 
/Styrelsen


2012-07-10

Extra värmedebitering i Augusti

Styrelsen har beslutat att göra en extradebitering av värme i och med augustifakturan. Det har visat sig att den nya värmemätare som är installerad har registrerat förbrukningssiffror under vintermånaderna i år som legat runt 30 % högre än föregående år. Detta har medfört att Fortum har fakturerat föreningen mer än vad föreningen har fakturerat medlemmarna. Utförligare information har skickats ut till alla medlemmar.
/Styrelsen 


2012-04-12
 

Årstämman

Årsstämman avhölls 11 april i matsalen i Rudboda skola. Drygt 30 medlemmar i föreningen deltog. Vid stämman valdes bland annat en ny ordförande för styrelsen Per Björndahl. För ytterligare information, läs årsstämmoprotokollet här.
/Styrelsen


 2012-01-10
 

Grannsamverkanspatruller

Lidingö stad och Lidingö närpolis har tillsammans startat upp grannsamverkanspatruller som ska röra sig i villaområdena. Dessa patruller är civila, intresserade personer, oftast vitala pensionärer, som förflyttar sig i en silvergrå Toyota Yaris. Denna bil är på dörrarna försedda med grannsamverkansskyltar. Även patrullen är försedd med gula varselvästar som också är märkta med grannsamverkansmärket. Patrullerna är verksamma på dagtid från måndag till fredag. De börjar sin dag hos oss och får då information om vad som hänt och andra nödig upplysning. Efter passets slut , ska de komma in till oss och redogöra sina iakttagelser. Trots att vi nu får den här typen av hjälp i vårt boende, får vi ändå inte slappna av i våra ansträngningar att skydda vårt boende. 
/Ansvarig grannsamverkan