2013-11-21

Lidingö stads avloppsrenovering

Lidingö Stad utför renovering av avloppsledningar som enligt telefoninformation från entreprenören inte betjänar vårt område. Däremot kan lukt från arbetet nå vårt område. Information från Lidingö stad.

 

2013-10-25

Mätarbytet klart

Utbytet av samfällighetens värmemätare avslutades 2013-10-23. Samtliga 137 fastigheter har nu nya värmemätare.

Förbrukad enrigi (MWh) och mängden vatten (m3) lagras automatiskt i mätutrustningen den sista i varje månad. Dessa värden fjärravläses sedan via radio av samfällighetens värmeansvarig i början av nästkommande månad. Lär mer om värmesystemet här.

 

2013-09-11

Värmemätarbytet

Utbytet av värmemätare kommer att starta måndag den 23/9 och pågå under 2 - 3 veckor. Information om exakt tidpunkt för bytet i varje fastighet kommer att distribueras inom kort. Försök att hålla den bokade tiden i möjligaste mån. I annat fall kontakta ditt gatuombud och ombesörj nyckelhantering via denne.

 

2013-08-18

Värmemätare Information om de värmemätare som kommer att installeras finns på hemsidan.

Länk