Styrelsen

Styrelsen för Rudboda Västra Rudboda Samfällighets består av personerna nedan som är valda av årsstämman.

Styrelsens uppdrag finns reglerat i samfällighetens stadgar. Styrelsen har inom sig delat upp ansvaret och de olika ledamöterna och suppleanterna har var sitt ansvarsområde. Dessutom har enskilda ledamöter handlagt speciella frågor på uppdrag av styrelsen. 

Arbetet i styrelsen regleras i ett särskilt dokument Arbetsordning för Rudboda Västra Samfällighets styrelse.
 

Per Björndahl
Ordförande, ansvar för Ekonomifrågor
och uppdatering av Underhållsplanen
Barkstigen 5, 181 47 Lidingö

Nina Matthews
Sekreterare
Stamstigen 7, 181 47 Lidingö

Gunnar Wikman
Värmeansvarig och IT-ansvarig
Stamstigen 10, 181 47 Lidingö

Elisabet Cassel
Grannsamverkanansvarig
Grankottevägen 7, 181 47 Lidingö 

John Hermiz
Projektledning

Stamstigen 9, 181 47 Lidingö

Stephan Blomquist
Projektledning underhåll
Fågelsträcket 75, 181 46 Lidingö

Kristin Ljungdahl
Klubbmästare

Stamstigen 4, 181 47 Lidingö

Vill du engagera dig i styrelsen?
Nya kandidater till vår styrelse är alltid välkomna. 

Vill du vara med och arbeta för vår samfällighet? Kontakta valberedningen