Värmesystemet

 

Översikt

Värmesystemet är den största och viktigaste delen av vår gemensamhetsanläggning. Den förser varje fastighet med fjärrvärme från Fortum. Samfällighetens värmesystem består av:

•  Värmecentral där fjärrväme från Fortum via värmeväxlare distribueras ut i ett lokalt kulvertsystem.
•  Värmekulvertar för distribution av varmvatten från Värmecentralen till varje enskild fastighet.
•  Mätutrustning för fjärravläsning av värmeförbrukningen i varje fastighet.

Värmesystemet är anslutet till Fortums fjärrvärmenät. Från fjärrvärmeverket i Värtan leds varmvatten i kulvertar till samfällighetens värmecentral. Den är belägen vid varmgaragets nedre infart på Grankottevägen. Via en värmeväxlare i värmecentralen leds varmvattnet i ett separat kulvertsystem ut till de olika radhuslängorna.

I radhuslängorna går sedan ett rörsystem fram till en värmeväxlare i varje fastighet. Vid värmeväxlaren finns en mätutrustning som mäter förbrukad energi och mängden varmvatten som cirkulerar genom fastighetens värmeväxlare.

Värmecentralen, kulvertsystemet fram till radhuslängorna och rörsystemet fram till varje fastighets värmeväxlare samt mätutrustningen i fastigheterna ägs av Samfälligheten. Värmeväxlarna i respektive fastighet ägs av fastighetsägaren.
 

Frågor?

Kontakta värmeansvarig i styrelsen. Kontaktuppgifter finner du här.


Läs mer

•  Avläsning av värmeförbrukning i en fastighet
•  Avläsningar i samfälligheten per år (historisk data) 
•  Fakturering av kostnader för värme
•  Värmesystemets effektivitet
• 
Åtgärder för att förbättra värmesystemets effektivitet (pdf)
•  Handhavandebeskrivning av värmemätutrustning 
  Driftinstruktion för värmeväxlare Cetetherm Mini
  Instruktion Fjärrvärmeenhet Villa - Alfa Laval

Värmecentralen vid Grankottevägen