Tips på hur man kan effektivisera värmesystemet och minska sina värmekostnader

 

Du kan själv som husägare påverka den egna förbrukningen genom dina vanor och hur väl fastigheten är värmeisolerad.
 

Tips #1 - Kontrollera din förbrukning

Varje år görs en sammanställning dina kostnader för värme. Det omfattar energi och flödesförbrukning. Dina vanor påverkar förbrukningen, t ex instänning av elementen, hur länge man duschar osv. De senaste årens förbrukning kan du läsa här.

Tips #2 - Värmesystemets effektivitet

Värmekostnaden är beroende av värmesystemets effektivitet. Hur du kontrollerar effektiviteten kan du läsa här.

Här finns också uträknat Q/W värdet för hela 2012 per fastighet. Överstiger värdet väsentligen 40 bör åtgärder vidtagas för att förbättra värmesystemets effektivitet. Tips på åtgärder man själv kan vidtaga kan du läsa här.

Skulle högt Q/W-värde kvarstå bör man diskutera med en installationsfirma, som har erfarenhet av aktuell värmeväxlare, hur Q/W-värdet skall kunna sänkas. Ett högt Q/W-värde kan indikera att reglerventilen för radiatorernas varmvatten har hängt upp sig.
 

Tips #3 - Kontrollera elementen

Detta bör göras av en fackman om du känner dig osäker.
 

Tips #4 - Kontrollera din värmeväxlare

Värmeväxlaren är mycket viktig för effektiviteten i ditt värmsystem. Här finns driftsinstruktioner för de vanligaste värmeväxlarna i området:

Driftinstruktion för värmeväxlare Alfa Laval Mini Eco

Driftinstruktion för värmeväxlare Cetetherm Mini

Instruktion Fjärrvärmeenhet Villa - Alfa Laval

Glöm inte att kontrollera dina element