Avtal

 

Villaägarna


Föreningen har ett serviceavtal med Villaägarna. Föreningens medlemmar är inte automatiskt anslutna till Villaägarna, utan det är upp till respektive fastighetsägare att själv besluta om medlemskap eller ej.

Martin Olsson


Styrelsen har också avtal med Martin Olsson, vilket ger samtliga medlemmar rätt att handla på fördelaktiga villkor. Medlemskap uppges i kassan.

 

 

Tillbaka

 

 

 

 


Samfälligheten har ett serviceavtal med Villaägarna