Grannsamverkan

 

Grannsamverkan är en brottsförebyggande metod där vi boende hjälps åt att hålla uppsikt över varandras bostäder och närområde. Grannsamverkansmodellen går främst ut på att minska frestelsen för potentiella gärningspersoner som rör sig i området. En väl genomförd grannsamverkan kan minska en rad av de så kallade vardagsbrott som begås i vårt område. Så här kan du bidra till Grannsamverkan i vårt närområde

Grannsamverkan är en prioriterad aktivitet i vår samfällighet. I styrelsen utses en person med ansvar för grannsamverkansfrågor. Kontaktpersonen har kontakter med den lokala kommunpolisen samt representanter för det brottsförebyggande rådet inom Lidingö Stad. Frågan om grannsamverkan är en stående punkt på styrelsens dagordning. Styrelsen informerar löpande om aktuella grannsamverkansfrågor till medlemmarna genom bland annat informationsblad.

Kontaktperson för grannsamverkansfrågor finns inom styrelsen. För aktuell person klicka här för styrelsens sammansättning.

Information från Lidingö kommunpolis finns samlad här.

Tillbaka