Värmemätarbroschyrer

Nedan finns länkar till en försäljningsbroschyr, datablad och användarmanual för den nya värmemätare som installerats i samtliga fstigheter under hösten 2013.  

Den nya värmemätaren möjliggör fjärravläsning av mätvärden, vilket innebär att tidigare hantering med värmelappar har upphört.

Försäljningsbroschyr

Datablad

Installation och användarmanual