Så här kan du bidra till Grannsamverkan

 

Förebygga


Grundläggande för att skydda sig mot brott är att vidta förebyggande åtgärder. Svenska Stöldskyddsföreningen har sammställt Tips och råd på hur du kan skydda din bostad. Organisationen Samverkan mot brott har också sammställt en lista över Allmänna förebyggande åtgärder som du kan vidta för att lura tjuven.

Vara uppmärksam 


Grannsamverkan bygger på att vi hjälps åt! Genom att vara uppmärksamma i vår samfällighet kan vi tidigt upptäcka om det sker något onormalt i området.

Rapportera


Om du misstänker ett brott ska du omedelbart kontakta polisen på tel. 114 14. Här får du tips från polisen på hur du gör en polisanmälan.

 

Tillbaka