Rekrytering av underhållshjälp

 

Samfällighetens har i ett antal år haft förmånen att Rolf Fredriksson och Jan Tottie hjälpt till med diverse olika underhållsåtgärder inom vårt gemensamma område. 

I år har Rolf beslutat sig för att dra sig tillbaka med ålderns rätt och styrelsen vill tacka för de fina insatserna genom åren. 

Jan åtar sig att fortsätta även i år, men han behöver nya medlemmar som kan hjälpa till. För att belysa vilka typer av åtgärder som det rör sig om kan några av 2012 års åtgärder utgöra exempel:
- Byte av batterier i integreringsverk (värmemätare) 
- reparation och målning av dörrarna på varmgaraget 
- fästning av lösa takplåtar på garagen längs Ekkronevägen 
- justering och målning av info-tavlan vid Norra Kungsvägen/Grankottevägen 
- viss trädgårdsskötsel på samfällighetens mark 
- skötsel av skyltar om ”grannsamverkan mot brott” 

För denna typ av åtagande utgår viss ersättning. 

Styrelsen vill därför uppmana alla som kan och känner för att bidra till vår samfällighets skötsel anmäler sitt intresse till Jan Tottie eller Per Björndahl.

I enlighet med stadgarna har även denna information skickats med post till samtliga medlemmar i föreningen i januari 2013

Här kan du hämta brevet i sin helhet