Utlägg

 

För medlems utlägg för av styrelsen beslutade åtgärder kan redovisning kan göras på en blankett för att få tillbaka kostnader för utlägg. Exempel på utlägg är soppsäckar i samband med städdagar arrangerande av gatuombuden. Här finns en blankett för utlägg. Skicka blanketten till styrelseorföranden i föreningen.

 

 Tillbaka