2019-12-29

Grannsamverkan och Lidingö Kommunpolis

Ansvarig för Grannsamverkan inom styrelsen har nära kontakt med Lidingö kommunpolis. Information från kommunpolisen finns samlad här.

 

2019-12-10

COM HEM har meddelat styrelsen att de "med stor sannolikhet" släcker TV4-gruppens kanaler

Släckningen gäller då från midnatt tills vidare.

De kanaler som försvinner ersätts med andra enligt följande i det analoga utbudet:

TV4: National Geographic
Sjuan: Paramount Network
TV12: History Channel

I det digitala "fria" utbudet tillkommer  ATG Live och Expressen TV tillsvidare.

För information om förhandlingsläget med TV4-gruppen hänvisas till COM HEM  

 

2019-12-09

TV4-gruppens TV-kanaler riskerar att släckas i kabel-TV-nätet

 

COM HEM har meddelat styrelsen att pga att avtalet med TV4 löper ut vid midnatt tisdag kväll den 10 december och att COM HEM upplever att numera Telia-ägda TV4 inte visar seriös förhandlingsvilja samt om inget nytt avtal blir klart innan det nuvarande löper ut, så kommer kanalerna att behöva släckas i COM HEMs kabel-TV-nät.

 

Mer information finns hos COM HEM 

 

2019-11-25

Avbrott i värmeleveransen

Ett ytterliggare avbrott i värmeleveransen kommer att ske i morgon tisdag 26/11 mellan kl 08.00 till ca 12.00.

 

2019-11-18

Avbrott i värmeleveransen

Pga reparationsarbeten i värmecentralen kommer fjärrvärmen att vara avstängd på onsdag 20/11 mellan kl 09.00 - 15.00.

 

2019-11-18

Bildelsstölder i Östra Rudboda

På natten mellan den 14/11 och 15/11 har det varit tre olika inbrott i bilar i Östra Rudboda. Mer information finns här.

 

2019-10-30

Resultat intresseanmälan elbilsladdning

En icke bindande intresseanmälan för laddning av elbilar i Samfällighetens garage distribuerades till samtliga medlemmar i oktober 2019. Resultatet redovisas här tillsammans med annan information om elbilsladdning.

 

2019-04-16

Valberedningens förslag till årsstämman

Valberedningens förslag till årstämman finns nu under Arkiv. För direktlänk klicka här.

 

2019-03-28

Föreningsstämma 2019-04-24

Årets föreningsstämma hålls onsdag den 24/4 kl 19.00 i Rudboda Skola. Kallelse har skickats med post till samtliga fastighetsägare. Handlingar inför stämman återfinns under fliken Arkiv/Stämmohandlingar 2019. För direktlänk klicka här.

 

2019-02-11

Ändrade debiteringsregler värme

Styrelsen har beslutat att från och med 2019 införa modifierade regler för debitering av värmekostnaderna. Förändring sker för att Samfällighetens debiteringsmodell bättre skall återspegla den debiteringsmodell som används av fjärrvärmeleverantören Stockholm Exergi. Förändringen innebär att flödeskostnaderna blir något lägre och energikostnaderna något högre. Dessutom kommer inte flödeskostnader att debiteras under sommarmånaderna april – oktober.

 

2019-01-04

Förstärkning av valberedningen

Styrelsen har under hösten försökt hitta frivilliga som kan förstärka valberedningen genom att kontakta ett mindre antal medlemmar. Tyvärr har vi inte lyckats med det.

Styrelsen går därför ut med denna vädjan:

Frivilliga medlemmar sökes som kan hjälpa valberedningen!

Om du kan ställa upp eller har frågor, meddela/kontakta ordföranden på eMail, antingen info@vastrarudboda.se eller Per.Bjorndahl@telia.com .

 

2019-01-04

Motionsinbjudan

Motioner till årsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast den 28:e februari 2019. För mer information klicka här. Informationen distribueras också med post till samtliga medlemmar.

 

2019-01-04

Utfall värmedebitering 2018

En sammanställning av värmeförbrukning och kostnader under 2018 för samtliga fastigheter finns nu inlagda under Arkiv. För direktlänk klicka här.