Välkommen till Rudboda Västra Samfällighetsförening

 

 

Rudboda Västra Samfällighet är ett radhusområde
beläget i Rudboda på norra Lidingö, cirka 10 minuters
bilresa från Stockholm. Området ligger naturskönt på
båda sidor om Norra Kungsvägen med närhet till
naturen på Elfvikslandet och båthamnen vid Bosön.

Radhusområdet uppfördes i flera etapper på 1960-talet
och består av totalt 137 fastigheter. I anslutning till  samfälligheten har kommunen ordnat med tennisbana, lekområden samt parkanläggningar. 

Läs mer om vår förening här.

 

 

 

 

  

Senaste nytt


 

2020-06-17

Relining av avloppsrör

Många av Samfällighetens medlemmar har kontaktats av VVS firmor som erbjuder relining av avloppsrören. Här följer ett klargörande av ansvarsfrågan och vad styrelsen genomför i sammanhanget.

Samfälligheten äger avloppsrören som går under radhuslängorna. Avloppsrören som går inne i fastigheten är fastighetsägarens ansvar.

Samfälligheten har ett pågående projekt för spolning och filmning av Samfällighetens avloppsrör. Hittills har följande gator spolats och filmats:

Kronstigen, Barkstigen, Stamstigen samt Fågelsträcket samtliga hus. På Barkstigen upptäcktes en akut skada som har åtgärdats. I övrigt har inga skador upptäckts som kan förorsaka omedelbar driftsstörning.

Under hösten planeras en fortsatt spolning och filmning på Stubbstigen och Bokstigen, samt om vädret tillåter på senhösten, Grankottevägen.

Beroende på resultat av filmningen kan det på sikt bli aktuellt att relinja delar av Samfällighetens avloppsrör.

 

2020-05-28

Laddboxar i föreningens garage

Årsmötet 2019 gav styrelsen i uppdrag att utreda och upphandla lösningar för laddning av el-bilar i föreningens garage. Styrelsen har nu kommit så långt att ett ramavtal har tecknats med laddoperatören Eways. Avtalet innebär att laddboxar kommer att installeras vid de garageplatser där medlemmar har gjort bindande anmälan om att köpa en laddbox. De totalt 40 medlemmarna har fått mer detaljerad information separat. Ramavtalet innebär också att ytterligare medlemmar kan köpa laddboxar i framtiden till ett fast pris under 3 år.

 

2020-05-06

Information från Polisen

Ny information från kommunpolisen om oseriösa hantverkare, inbrott och cykelstölder finns här.

  

2020-03-27

Com Hem frivisar nyhetskanaler

Com Hem frivisar tillsvidare, som en extra tjänst i dessa tider, några digitala nyhetskanaler som del av grundutbudet. Nyhetskanalerna är:

BBC, Kanal 123

CNN, Kanal 120

Expressen TV, Kanal 43

Aljazeera, Kanal 128

 

2020-03-27 

Nedsläckning av Analog TV

Com Hem har nu meddelat att nedsläckning av Analog TV kommer att ske 2020-09-08. För mer information om nedsläckningen se Senast Nytt nedan 2020-03-03 och 2020-03-18.

 

2020-03-27

Årsstämman 2020-04-21 inställd

Regeringen har idag (2020-03-27) beslutat att sammankomster med mer än 50 personer inte är tillåtna och att förbudet gäller tills vidare. Mer information:  Regeringen

Styrelsen kommer att välja nytt datum när detta förbud upphört och då sända ut ny kallelse.

OBS Stämmodokument som finns på hemsidan (som föregående notis anger) kommer att gälla även vid det nya datumet.

 

2020-03-26

Föreningsstämma 2020-04-21

Årets föreningsstämma planeras till tisdag den 21/4 kl 18.30 i Rudboda Skola. Kallelse har skickats med post till samtliga fastighetsägare. Handlingar inför stämman läggs succesivt upp under fliken Arkiv/Stämmohandlingar 2020. För direktlänk klicka här. Styrelsen är medveten om att stämman kan komma att senareläggas pga myndighetsrekommendationer i anslutning till Covid-19. Eventuellt inställt möte kommer att meddelas här på hemsidan under Senaste Nytt. När nytt datum är känt, kommer ny kallelse att skickas till samtliga fastighetsägare med post, i god tid före nytt datum.

 

2020-03-18

Com Hem senarelägger nedsläckning av analog TV

Com Hem meddelar på sin hemsida att distributionen av analoga TV kanaler som skulle upphöra den 26/5 kommer att senareläggas till efter sommaren med anledning av Coronaviruset. Motsvarande digitala TV kanaler finns redan i drift. För kanalnummer se här.

Se också Senaste Nytt 2020-03-03 nedan.

 

2020-03-05

Inbrott i närområdet

Här ett meddelande från vår kommunpolis:

Igår var det inbrott i en villa på Idetunet i höjd med nr 12 mellan kl. 10.30 och 14.00. Okänd gm bröt upp ett sovrumsfönster på baksidan av huset som vätter mot skogen.

Se till att höja skyddet på och kring era fastigheter. Förstärk gärna fönsterkarmen och sätt t.ex. lås på fönster så att det är svårt att ta sig både in och ut ur fastigheten. Komplettera med larm och DNA-märkning. Låt inte gärningsmannen stå och arbeta ostört på baksidan av era hus.

 

2020-03-03

Com Hem ändrar grundutbudet för Kabel-TV

Com Hem har meddelat att grundutbudet för Kabel-TV kommer att förändras. Förändringen innebär att från och med 2020-05-26 kommer all distribution av analoga TV-kanaler att upphöra och även utsändning av FM-radio över kabelnätet. Grundutbudet kommer i stället att omfatta i stort sett samma TV-kanaler fast distribuerade digitalt. För att se vilka digitala kanaler som ingår i grundutbudet klicka här. De digitala kanalerna finns redan i drift, så du kan redan nu vid behov programmera om din TV. De digitala kanalerna har betydligt bättre bildkvalitet jämfört med de analoga.

Mer information om hur du programmerar om din TV finns här: https://www.comhem.se/tv/digitalisering Notera också att appen Comhem Play numera också ingår i grundutbudet. Här kan du se alla kanaler i grundutbudet på din mobil eller surfplatta.

Skulle du ha en gammal TV som inte klarar digital mottagning, måste du skaffa en digital-box eller en ny TV. Mer information om detta finns också här: https://www.comhem.se/tv/digitalisering

Observera att detta är en förändring som Com Hem genomför och styrelsen har ingen möjlighet att påverka den.

 

2020-02-05 

Brott i Rudboda

Vishingförsök har skett på Lojovägen och en takbox har stullits på Fågelsträcket. För mer information från polisen klicka här.

 

2020-01-26

Motionsinbjudan

Motioner till årsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast den 2:a mars 2020. För mer information klicka här. Informationen distribueras också med post till samtliga medlemmar.

 

2020-01-05

Utfall värmedebitering 2019

En sammanställning av värmeförbrukning och kostnader under 2019 för samtliga fastigheter finns nu inlagda under Arkiv. För direktlänk klicka här. En grafisk presentation för åren 2015-2019 finns också under Arkiv. För direktlänk klicka här. 

 

 


 

Fler nyheter