Avgifter

Alla medlemmar i Samfälligheten betalar en avgift varje månad. Denna avgift består av följande delar:

  • Medlemsavgift
  • Avgift till underhållsfond
  • Avgift för värmeförbrukning
  • Avgift för Kabel-TV
  • Avgift för el-förbrukning

Den administrativa hanteringen av samfällighetens avgifter och register görs av Föreningshuset SEDAB.
 

Medlemsavgift

Medlemsavgiften avser täcka den löpande administrationen av föreningens verksamhet. Däri ingår bl a försäkringar, faktureringsservice, medlemsavgift till Villaägarna, arvoden till styrelse och anlitade konsulter, snöröjning och löpande underhåll. Medlemsavgiften är för närvarande 1 800 kr per år och fastighet.

Avgift till underhållsfond

En avgift tas ut av varje fastighet för underhålls‑ och förnyelsearbete av samfällighetens gemensamhetsanläggning. Enligt ett beslut på årsstämman är avgiften för underhålls‑ och förnyelsearbete för närvarande 4 800 kr per år och fastighet. Läs mer om underhåll av gemensamhetsanläggningen här.

Avgift för värmeförbrukning

Avgiften för värme är fastighetsspecifik och baserad på verklig förbrukning varje månad. Värmeavgiften är uppdelad på en fast avgift som är lika för alla, samt en energiavgift baserad på avläst förbrukning och en flödesavgift likaledes baserad på avläst förbrukning. Mer information om värmeavgiften finns här.

Avgift för Kabel-TV

Samfälligheten har ett avtal för Kabel-TV till samtliga medlemmar. Detta är en fast avgift per år och fastighet. Här kan du ser utbudet av tv-kanaler.

Avgift för el-förbrukning

Denna avgift är rörlig och beror på förbrukningen av el i garagen.

Avgifterna för Kabel-TV och el-förbrukning är preliminär. En slutavräkning mot verklig kostnad föregående år görs i februarifakturan.