Om samfälligheten

 

Här kan du läsa mer om hur vår samfällighet är uppbyggd och hur den fungerar. Läs mer om:

Beskrivning av samfälligheten

Stadgar

Årsstämma

Styrelse

Gatuombud

Övriga funktionärer

Com Hem Gruppavtal