Motionsinbjudan


Medlemmarna i Rudboda Västra Samfällighetsförening inbjuds härmed att komma in med motioner som skall behandlas på ordinarie årsstämma. Motionerna skall vara ordföranden tillhanda senast fredagen 24 februari 2013. 

Målsättningen är att årsstämman kommer att äga rum vecka 16, men dag och plats är inte bestämd ännu. 

Rudboda skolas temporära matsal är inte bokningsbar hos Lidingö stads centrala lokalbokning. Om det går att boka den på annat sätt eller om annan lokal måste väljas håller styrelsen på att undersöka. 

Kallelse jämte handlingar inför stämman utsänds senare. 

Motioner kan antingen:
- postas till Rudboda Västra Samfällighetsförening Box 6018 181 06 Lidingö eller
- läggas i ordförandens brevlåda på Barkstigen 5. 

OBS: Motionerna skall vara undertecknade och kan därför inte sändas in elektroniskt.

I enlighet med stadgarna har även denna information skickats med post till samtliga medlemmar i föreningen i januari 2013

Här kan du hämta brevet i sin helhet