Nyheter 2018

 

2018-11-06

Värmen avstängd måndag 12/11

Pga. underhållsarbete i värmecentralen kommer värmeleveransen att vara avstängd måndag den 12/11 mellan kl. 09.00 - 16.00.

 

2018-05-23

Ny Dataskyddsförordning 25/5

Med anledning av att en ny dataskyddsförordning (GDPR) träder ikraft 25/5 har Samfällighetens styrelse under våren gjort en översyn av de personuppgifter som Samfälligheten har behov av att lagra beroende på andra lagars krav på föreningen. En sammanfattning av hur persondata hanteras av Samfällighetsförening finns nu på hemsidan under fliken ”Om föreningen”. För direktlänk klicka här.

 

2018-04-18

Ojämn varmvattentemperatur

Vid gårdagens årsstämma behandlades bland mycket annat en motion gällande samfällighetens varmvatten. Styrelsens kommentarer till motionen återfinns här (sid 3). Där uppmanar styrelsen de som har problem med ojämn varmvattentemperatur att rapportera detta till värmeansvarig. Detta kan ske på info@vastrarudboda.se eller direkt till Gunnar Wikman tel 0708 759 486.

 

2018-04-15

Stämmohandlingar

Nu finns även Bilaga 5, Förslag från valberedningen och Bilaga 6, Styrelsens förslag till valberedning, upplagda under Arkiv. För direktlänk klicka här.

 

2018-04-07

Valberedningen

Inför årsstämman söker styrelsen efter ytterligare en kandidat att ingå i valberedningen. För att få en jämn fördelning gärna någon från Fågelsträcket. Om du vill delta eller känner någon som är lämplig vv kontakta styrelsens ordförande på info@vastrarudboda.se

 

2018-03-22

Föreningsstämma

2018-04-17

Årets föreningsstämma hålls tisdagen den 17/4 kl 19.00 i Rudboda Skola. Kallelse har skickats med post till samtliga fastighetsägare. Handlingar inför stämman återfinns under fliken Arkiv/Stämmohandlingar. För direktlänk klicka här.

 

2018-02-06

Gruppavtal med Com Hem klart

Samfälligheten har tecknat ett gruppavtal med Com Hem, som ger de 88 medlemmar som föranmält sig, tillgång till rabatterad Bredband och Telefoni. Instruktioner hur man anmäler sig till tjänsterna har delats ut till berörda medlemmar. Information från Styrelsen återfinns här och information från Com Hem återfinns här.

 

2018-01-09

Uppdaterade Stadgar

Vid årsstämman 2017 beslutades om uppdateringar av föreningens stadgar för att bättre återspegla tidigare förändringar i anläggningsbesluten. Uppdaterade stadgar registrerades av Lantmäteriet 2017-12-29 och återfinns på hemsidan här.

 

2018-01-09

Laddning av elbilar

Styrelsen vill påminna om att innan medlem överväger att ladda elbil i Samfällighetens garage bör kontakt tas med styrelsen på info@vastrarudboda.se  Mer information finns här.

 

2018-01-04

Utfall värmedebitering 2017

En sammanställning av värmeförbrukning och kostnader under 2017 för samtliga fastigheter finns nu inlagda under Arkiv. För direktlänk klicka här.

 

2018-01-03

Motionsinbjudan

Motioner till årsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast den 28:e februari 2018. För mer information klicka här. Informationen distribueras också med post till samtliga medlemmar.