Rekrytering av nya styrelsemedlemmar

 

Rudboda Västra Samfällighetsförening har 137 medlemsfastigheter. 

Samfällighetens årsstämma väljer varje år en styrelse som ska förvalta samfällighetens egendom och dess intressen efter bästa förmåga. 

Ett uppdrag i styrelsen är ett frivilligt åtagande som utförs av ägare till medlemsfastigheter på deras fritid. Ersättning för styrelseuppdrag utgår. 

Inför årsstämman 2013 ska de två suppleanterna avgå, vilket innebär att två nya behöver väljas. 

Den nuvarande styrelsen vill därför uppmana alla som är intresserade av att bidra till att samfälligheten utvecklas i en positiv riktning att anmäla sitt intresse. Alla intresserade är självklart välkomna men då den nuvarande styrelsen består av enbart män så är kvinnliga särskilt välkomna. 

Detta kan göras genom att maila eller ringa valberedningen eller ordföranden: 

Valberedningen
 

Paul Harrison
e-post 
Mobil: 070-759 0402 

Henrik Holvid
e-post
Mobil: 070-956 5204

I enlighet med stadgarna har även denna information skickats med post till samtliga medlemmar i föreningen i januari 2013

Här kan du hämta brevet i sin helhet