Försäkringar

 

Föreningen har sedan länge en ansvarsförsäkring hos Länsförsäkringar Stockholm vilken täcker genom olycksfall, brott eller på annat sätt uppkomna kostnader i samband med skador på föreningens egendom. Försäkringen inkluderar även skydd mot ekonomisk brottslighet.

 

Tillbaka