Samordning av trädfällning


Angående trädfällning på medlemmars tomtmark. 

I december fick jag frågan av en granne om samfälligheten kan medverka vid trädfällning på medlemmars tomtmark eftersom området nu börjar närma sig 50 år och träd som var små när området var nytt kan nu ha nått ansenlig höjd. Trädens storlek innebär att specialister på trädfällning behöver anlitas för att undvika skador på den egna eller grannars fastigheter. Höga träd och buskar hindrar också solen att komma in på den egna och andras tomter. 

Svaret på frågan är i första läget enkelt – det är inte inom samfällighetens ansvarsområde. 

Däremot kan samfälligheten hjälpa till att informera om initiativ att försöka samordna trädfällning på flera tomter och därigenom försöka få bättre priser. 

Den som har behov av att fälla träd på den egna tomten och är intresserad av att samordna detta med andra medlemmar i samfälligheten kan kontakta Björn Dryselius, Barkstigen 13.

Detta kan göras genom att maila eller ringa: 

Björn Dryselius
e-post
Mobil: 070-816 6650

I enlighet med stadgarna har även denna information skickats med post till samtliga medlemmar i föreningen i januari 2013

Här kan du hämta brevet i sin helhet