Övriga funktionärer

Förutom Styrelsen finns det ett antal övriga funktionärer som lägger ner mycket tid och engagemang för Föreningen. Följande funktionärer är valda av Årsstämman för verksamhetsåret 2019.

Revisorer
 

Ordinarie:

Marianne Thyr, Barkstigen 9

Jon Johannesson, Stubbstigen 8

 

Suppleanter:

Renate Schultz, Barkstigen 6

Paul Harrisson, Grankottevägen 34

 

Valberedning

 

Ebba Gantelius, Barkstigen 16

Magnus Rune, Barkstigen 13

Annelie Lundgren, Fågelsträcket 28 

 

Ekonomi och administration
 

Evy Leuhusen
Leuhusen Ekonomi & Data AB
Drevstigen 3
181 46 LIDINGÖ