Gemensam utrustning

 

Föreningen har diverse verktyg och utrustning som alla mdlemmar kan låna vid behov.

Stegar

 

Inom området finns ett antal stegar som föreningens medlemmar kan utnyttja. OBS att Samfälligheten inte har något ansvar för dessa stegar och att användningen sker på egen risk.

Vid garagegaveln vid Stubbstigen 4 finns 2 stegar instuckna under garagetaket. Den längre stegen når upp till takrännan på fastigheterna vid Ekkronevägen. Vid Fågelsträcket finns ytterligare en stege. Denna finns på gaveln mot Norra Kungsvägen på garaget närmast Fågelsträcket 22. Stegen är fastlåst och nyckel finns hos styrelseordföranden.

 

Tillbaka

 

 

 

Stege vid Fågelsträcket 32 som du som medlem kan låna vid behov