KabelTV-anläggningen

  

I gemensamhetsanläggningen ingår kabelTV-anläggningen. Den omfattar ledningar och förstärkare för kabel-tv. Dessa är gemsanmma från överlämningspunkterna fram till den punkt där enskilda ledningar ansluter i varje enskild fastighet.

Under 2008 genomfördes en uppgradering av kabelTV-anläggningen. Uppgraderingen omfattade bland annat byte av kabel på vinden samt antennuttag. Genom uppgraderingen fick samtliga i samfälligheten möjlighet att ansluta sig till digitala tjänster som exempelvis bredband, digital-TV och digital telefoni. 

Här kan du se vilka kanaler som ingår i grundutbudet från Com Hem.