Gatuombud

Varje "stig", "väg" eller "sträck" har av stämman utsedda gatuombud. Gatuombud är man under 1 år och tanken är att uppdraget skall alter­nera mellan alla fastighetsägare.

Gatuombudens uppgifter
 

Gemensamma ytor och städ- fixardagar

Respektive ”gata” ansvarar för skötsel av gemensamma områden, t ex områden runt garagen och parkeringsplatserna. Att vara gatuombud innebär att samordna olika aktiviteter såsom skötsel av gemensamma grönytor och gemensam vegetation genom att minst en gång per år organisera en städdag.

Information till de boende

I uppdraget ingår även att vara styrelsen behjälplig med t ex att distribuera information till och från fastighetsägarna. Det kan t ex vara vid underhållsåtgärder som bara berör någon eller några radhuslängor eller garage.

Sopskåp

För de gator som har gemensamma sopskåp för sophanteringen, åligger det gatuombudet att se till att sopskåpet med omgivning hålls fräscht och vid behov vintertid ombesörja organisering av snöröjning framför sopskåpet. Gatuombudet har även ansvar för en trekantsnyckel och därigenom ansvar för att skåpet städas invändigt om det skulle behövas.

 

Gatuombud 2019/2020

Kronstigen:                          Gustavsson                          Kronstigen 16

Barkstigen                           Rune                                     Barkstigen 13

Stamstigen:                         Brannfors/Fernlund               Stamstigen 14

Stubbstigen:                        Hiort                                      Stubbstigen 14

Bokstigen:                           Juréen                                   Bokstigen 16

Grankottevägen nedre:       Fröberg                                 Grankottevägen 18

Kv Grankotten:                    Elm                                       Grankottevägen 47

Kv Tallkotten:                      Nordin                                   Grankottevägen 26

Fågelsträcket, SV:              Megner                                  Fågelsträcket 18

Fågelsträcket, NV:              Fitzgerald                              Fågelsträcket 25

Fågelsträcket, NO:             Grees                                     Fågelsträcket 71                       

 

Skötsel av gemensamhetsytor