Ägarbyte

 

Vid ägarbyte åligger det säljare och köpare att snarast informera styrelsen om ägarbytet och lämna namnuppgifter på den nya/de nya ägarna.

Styrelsen ansvarar inte för fördelning av värmekostnader mm mellan säljare och köpare. Månadsfaktura sändes till senast anmälda fastighetsägare/kända medlem, som ansvarar mot föreningen för betalning av hela månadsfakturan.

Se också PCB informationen.

 Tillbaka