Anmälan av e-faktura

Om du vill anmäla dig till e-faktura gör så här:

Leta rätt på sidorna för anmälning till e-faktura hos den Internet-bank där du är kund.

På anmälningssidorna:

  1. Sök upp Rudboda Västra Samfällighetsförening

  2. Välj Rudboda Västra Samfällighetsförening

  3. Mata in Medlemsnummer (finns på alla fakturor) och sänd iväg anmälan.

Notera att vid tex ägarbyte måste säljare själv ta bort e-fakturan från Imternet-banken. Det kan ej göras av samfälligheten eller Föreningshuset som sköter faktureringen.