Nyheter 2015

 

2015-12-29

Värmestörning

Fortum hade under gårdagen den 28/12 ett kortare avbrott I värmeleveransen. Detta medförde lägre temperatur på varmvattnet för vissa fastigheter. Felet är numera avhjälp och normal värmeleverans föreligger.

 

2015-12-17

Laddning av El-bilar

Om man anskaffar en laddbar el-bil blir det naturligt att ladda bilen i garaget. Dock är elnätet i garagen inte dimensionerat för att ett flertal el-bilar laddas samtidigt. Branschen rekommenderar också att laddning inte skall ske via ett vanligt skyddsjordat uttag, utan ske via laddboxar med passande jordfelsbrytare.

Om du avser, eller redan har införskaffat en laddbar el-bil, v.v. kontakta styrelsens ordförande Per Björndahl info@vastrarudboda.se för informationsutbyte om möjligheterna att ladda el-bilen i Samfällighetens garage.

 

2015-12-07

Grannsamverkan

Polisen har informerat om följande:

Viktigt att man är nyfiken och säkerställer att någon som ringer och påstår sig representera ett företag faktiskt också gör det. Detta i synnerhet om samtalet avser exempelvis larm, lås och liknande kopplat till bostaden.

Det finns information som gör gällande att skärpt vaksamhet kring detta är påkallat!

 

2015-11-30

Nu fungerar anmälan till e-faktura

Det tog lite längre tid än vad både Föreningshuset och styrelsen räknat med, men nu fungerar anmälan till e-faktura.

Gör så här:

Leta rätt på sidorna för anmälning till e-faktura hos den Internet-bank där man är kund.

På anmälningssidorna:

  1. Sök upp Rudboda Västra Samfällighetsförening
    1. Välj Rudboda Västra Samfällighetsförening
  2. Mata in Medlemsnummer (finns på alla fakturor) och sänd iväg anmälan.

Det kan tänkas att det räcker att söka på Rudboda för flera banker, det räcker på SEB.

 

2015-04-28

Protokollet från årsstämman 2015.

2015-01-23

Värmeförbrukning 2014

Värmeförbrukningen för 2014 finns nu upplagd under Arkiv. För direktlänk klicka här.

 

2015-01-07

Motionsinbjudan

Motionsinbjudan till årsstämman utsänds med post. Filversion av den finns här.

2015-01-07

Sophanteringen på Kron-, Bark-, Stam- och Stubbstigarna

Enkäten besvarades av 32 av 47 hus och 29 av dessa föredrog gemensamhetslösning. 2 att rulla eget sopkärl fram och tillbaka i samband med tömningsdag. Det innebär att det är en klar majoritet för gemensamhetslösning och nu vidtar arbetet att utforma den. Ett arbete som kommer att innebära fortsatt involvering av husägarna.