Grafisk presentation av värmeförbrukningen 2015 - 2019

 

Genom att klicka på de olika gatorna nedan, kommer en grafisk presentation av värmeförbrukningen att visas för samtliga fastigheter inom gatan/kvarteret. För varje fastighet visas för de senaste fem åren:

  • Värmeförbrukningen i MWh
  • Flödet i m3
  • Det så kallade Q/W-värdet som är kvoten av flödet genom värmeförbrukningen.

Överstiger Q/W-värdet 40 bör åtgärder vidtagas för att förbättra värmesystemets effektivitet. Tips på åtgärder man själv kan vidtaga kan du läsa här. För värmeförbrukningen och flödet visas också medelvärdet för hela Samfälligheten och medelvärdet för aktuell gata under 2018.

Kronstigen

Barkstigen

Stamstigen

Stubbstigen

Bokstigen

Grankottevägen nedre

Grankottevägen övre jämna nummer

Grankottevägen övre udda nummer

Fågelsträcket 14 - 30

Fågelsträcket 23 -47

Fågelsträcket 49 -75